HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Uspořádání aplikací

Aplikace na obrazovce Aplikace můžete uspořádat a přeuspořádat.
 1. Na obrazovce HTC BlinkFeed nebo na libovolném panelu widgetů klepněte na All apps button.
 2. Klepněte na Drop down list button a potom zvolte, jak chcete aplikace uspořádat, například abecedně.
 3. Vyberte možnost Vlastní, pokud chcete aplikace přeuspořádat nebo je seskupit do složek.

Zobrazení nebo skrytí aplikací na obrazovce Aplikace

 1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Menu icon > Zobrazit/skrýt aplikace.
 2. Vyberte aplikace, které chcete skrýt, nebo zrušením zaškrtnutí je zobrazte.
 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Seskupování aplikací do složky

 1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Drop down list button > Vlastní.
 2. Klepněte na položku Menu button > Změnit uspořádání aplikací.
 3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.
 4. Pro přidání dalších aplikací přetáhněte každou aplikaci do složky.
 5. Po dokončení klepněte na Done button.
 6. Pro pojmenování složky otevřete složku, klepněte na její záhlaví a potom zadejte název složky.

Přesunutí aplikací a složek

 1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Drop down list button > Vlastní.
 2. Klepněte na položku Menu button > Změnit uspořádání aplikací.
 3. Stiskněte a podržte aplikaci nebo složku a potom zvolte některou z následujících možností:
  • Přetáhněte aplikaci nebo složku na jinou polohu na stejné stránce. Než prst uvolníte, počkejte, dokud neuvidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
  • Přetáhněte aplikaci nebo složku na šipku Double arrow down icon nebo Double arrow up icon pro přechod na jinou stránku.
 4. Po dokončení klepněte na Done button.

Odstranění aplikací ze složky

 1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Drop down list button > Vlastní.
 2. Klepněte na položku Menu button > Změnit uspořádání aplikací.
 3. Otevřete složku klepnutím.
 4. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na obrazovku Aplikace. Než prst uvolníte, počkejte, dokud neuvidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
 5. Po dokončení klepněte na Done button.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?