HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Režim Nerušit

Režim Nerušit můžete používat k odmítání hovorů a ztišení zvukových upozornění a oznámení, a i přesto můžete mít k dispozici datové připojení.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení > Zvuk a oznámení.
 2. Klepněte na položku Nerušit a potom klepněte na položku Režim Nerušit, pokud jej chcete zapnout nebo vypnout nebo chcete nastavit prioritní režim.
Ikona Nerušit nebo ikona priorit se zobrazí na stavovém řádku. I když je zapnutý režim Nerušit, zobrazují se na stavovém řádku ikony oznámení, které vás upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, připomenutí a další oznámení.
Tip: Když je obrazovka zapnutá, stiskněte HLASITOST pro rychlou správu Režimu Nerušit. Pokud vyberete možnost Priorita, klepněte na položku Další nastavení pro nastavení prioritních oznámení, jako jsou události a připomenutí nebo hovory a zprávy.
Poznámka: Pokud je zapnutá funkce Nerušit, oznamovací LED nebude blikat.

Povolení, aby prioritizovaná oznámení obcházela režim Nerušit

Přidejte důležité kontakty na seznam výjimek, abyste mohli dostávat jejich hovory i přesto, že máte zapnutý režim Nerušit.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení > Zvuk a oznámení.
 2. Klepněte na položku Nerušit.
 3. Klepněte na položku Režim Nerušit a potom vyberte možnost Priorita.
 4. Vyberte, jak dlouho má Režim Nerušit trvat, nebo vyberte možnost Až do vypnutí pro ukončení režimu, když se telefon vypne, a potom klepněte na položku OK.
 5. Klepněte na přepínač Vyp./Zap. prioritní oznámení vedle položek, které mají obejít Režim Nerušit.
 6. Klepněte na položku Zprávy od nebo Hovory od pro výběr toho, kdo vás může kontaktovat v Režimu Nerušit.
 7. Klepněte na položku Spravovat schválené kontakty a potom klepněte na pro přidání Nerušit – výjimky.

  Pro odebrání kontaktů nebo čísel ze seznamu výjimek klepněte na položku > Odebrat kontakty.

Nastavení rozvrhu funkce Nerušit

Naplánujte si, kdy chcete zapnout funkci Nerušit a jak dlouho bude trvat. Například pokud chcete, můžete si nastavit její zapnutí během každotýdenního setkání.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení > Zvuk a oznámení.
 2. Klepněte na položku Nerušit > Plány.
 3. Klepněte na položku Přidat pravidlo.
 4. Zadejte název pravidla a potom vyberte, zda jej chcete založit na čase nebo na události.
  Časové pravidlo
  • Nastavte dny.
  • Nastavte počáteční a koncový čas.
  • Nastavení úroveň funkce Nerušit.
  Pravidlo události
  • Vyberte kalendář, pro který chcete vytvořit pravidlo.
  • Nastavte podmínku pro typ odpovědi.
  • Nastavení úroveň funkce Nerušit.
Tip: Můžete zapnout nebo vypnout plán klepnutím na přepínač Zapnout/Vypnout, když máte zobrazené podrobnosti plánu.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?