HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Ovládání zařízení HTC One M9+ pomocí TalkBack

Díky TalkBack můžete zařízení HTC One M9+ ovládat pomocí mluvené zpětné vazby. Když klepnete na obrazovku, zařízení HTC One M9+ zavibruje a poskytne vám slyšitelnou odezvu, abyste věděli, na co klepete.
Poznámka: Všechny jazyky nejsou podporovány.

Zapnutí TalkBack

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení > Usnadnění.
 2. Klepněte na TalkBack a potom klepněte na spínač pro Zapnout/Vypnout.
 3. Přečtěte si zamítnutí odpovědnosti k aplikaci TalkBack a potom klepněte na položku OK.

Po spuštění TalkBack se začne přehrávat krátký výukový program o používání TalkBack.

Poznámka: TalkBack pracuje nejlépe, když vypnete automatické otáčení obrazovky.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Prozkoumání dotykem

Funkce Prozkoumání dotykem umožňuje zařízení HTC One M9+ reagovat na gesta zkratek a klepání na obrazovku zvukovou odezvou. Funkce Prozkoumání dotykem se povolí, když zapnete TalkBack, ale můžete ji vypnout.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení > Usnadnění.
 2. Klepněte na položku TalkBack a potom klepněte na položky > Nastavení.
 3. V části Prozkoumání dotykem zrušte zaškrtnutí možnosti Prozkoumání dotykem.

Ze zařízení HTC One M9+ již neuslyšíte zvukovou odezvu.

Používání gest TalkBack

Když zapnete aplikaci TalkBack a vyberete nastavení Prozkoumat dotykem, jsou běžná dotyková gesta nahrazena gesty TalkBack.
Poznámka: Gesta médií, například rychlé přesunutí 3 prsty, nemusí být k dispozici, když jsou povolena gesta TalkBack.
Postupujte některým z následujících způsobů:
Otevření položky
 1. Pro nalezení a výběr položky přetáhněte prst po obrazovce.
 2. Pro otevření položky poklepejte na libovolné místo na obrazovce.
Přesunutí položky
 1. Pro nalezení položky přetáhněte prst po obrazovce.
 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce, ale při druhém klepnutí prst nezvedejte.
 3. Přetáhněte položku na nové místo a potom zvedněte prst.
Procházení obrazovky S použitím dvou prstů přejeďte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Odemčení obrazovky uzamčení S použitím dvou prstů přejeďte nahoru ze spodní části obrazovky.
Otevřete panel Oznámení S použitím dvou prstů přejeďte dolů z horní části obrazovky.

Přidělování zkratek TalkBack

TalkBack má přizpůsobitelná gesta, která lze používat k otevření panelu Oznámení, zobrazení nedávných aplikací, přístupu na ovládací prvky TalkBack atd.
Důležité: Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení > Usnadnění.
 2. Klepněte na položku TalkBack a potom klepněte na položky > Nastavení > Správa gest.
 3. Klepněte na libovolné z gest zkratek a potom vyberte akci.

Používání kontextových nabídek TalkBack

TalkBack má kontextové nabídky pro ovládání kontinuálního čtení a globálních ovládacích prvků TalkBack. Tyto nabídky jsou přístupné pomocí gest zkratek TalkBack.
 1. Zapněte TalkBack.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud chcete otevřít nabídku kontinuálního čtení, přesuňte jeden prst nahoru a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.
  • Pokud chcete otevřít globální kontextovou nabídku, přesuňte jeden prst dolů a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.
  Poznámka: Pokud jste si již gesta zkratek TalkBack změnili, podívejte se na vlastní nastavení TalkBack pro příslušné gesto.
 3. Stiskněte a přidržte na libovolném místě na obrazovce.
 4. Pro prozkoumání možností přetáhněte prst po obrazovce.
  Poznámka: Pro zrušení akce přetáhněte prst na počáteční polohu.

Změna rychlosti čtení TalkBack

Důležité: Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení > Usnadnění.
 2. Klepněte na položky Výstup převodu textu na řeč > Rychlost řeči.
 3. Vyberte rychlost řeči.
  Tip: Rychlost řeči můžete vyzkoušet tak, že klepnete na položku Poslechnout příklad.

Nastavení jazyka TalkBack

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení > Usnadnění.
 2. Klepněte na položku Výstup převodu textu na řeč > Modul Google pro převod textu na řeč a postupujte následujícím způsobem:
  Výběr jiného jazyka Klepněte na položku Jazyk.
  Instalace hlasu Klepněte na položku Nainstalovat hlasová data a potom klepněte na jazyk. Klepněte na vedle hlasových dat, která chcete nainstalovat. Po dokončení instalace dvakrát stiskněte a klepněte na položku Jazyk.
 3. Vyberte jazyk, který chcete použít.
  Poznámka: Všechny jazyky nejsou podporovány.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?