HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Připojení Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot​“‍.
Poznámka: Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku Nastavení.
 2. Pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi klepněte na přepínač Wi-Fi Zap./Vyp.
 3. Klepněte na Wi-Fi pro zobrazení seznamu zjištěných bezdrátových sítí.
Tip:
 • Pro ruční vyhledání sítí Wi-Fi klepněte na položku > Vyhledávání.
 • Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku > Přidat síť pro ruční přidání.

Připojení k síti Wi-Fi

 1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.

  Viz Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi.

 2. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
 3. Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč pro síť nebo heslo.
 4. Klepněte na tlačítko Připojit. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete zařízení HTC One M9+ snadno připojit.
 1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.

  Viz Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi.

 2. Klepněte na položku > WPS Push a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.
  Poznámka: Pokud chcete použít Wi-Fi Protected Setup (WPS) s metodou PIN, klepněte na položku > Zadání kódu PIN WPS.

Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

HTC One M9+ můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejné síti Wi-Fi, kterou pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).
Důležité: Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Podrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku Nastavení.
 2. Pokud je vypnuto připojení Wi-Fi, klepněte na spínač pro Wi-Fi Zap./Vyp., abyste je zapnuli.
 3. Klepněte na položku Wi-Fi.
 4. Klepněte na tlačítko > Pokročilé.
 5. V části Nastavení WISPr vyberte možnost Automatické přihlášení a potom klepněte na položku Nastavení účtu WISPr > Přidat nový účet.
 6. Zadejte název poskytovatele služby, vaše přihlašovací jméno (celý název domény) a heslo.
 7. Klepněte na tlačítko > Uložit.
 8. Připojte se k veřejné síti Wi-Fi.
Tip:
 • Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete zadat až pět sad přihlašovacích údajů do seznamu Účty WISPr.
 • V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?