HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Používání aplikace Klikyháky

Chcete vytvořit stránku pro své digitální výstřižky? Díky aplikace Klikyháky se můžete umělecky vyjádřit a zkombinovat fotografie, text a ilustrace do poznámky.

Zvolit je možné z několika šablon a můžete dokonce vytvářet seznamy nebo sledovat rozpočet. Připravte si pohlednici a spojte ji s datem narození přítele v aplikaci Kalendář a pošlete ji pak pomocí několika klepnutí.

Vytvoření poznámky

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku Klikyháky.
 2. Na výzvu vyberte šablonu. Nebo klepněte na položku .
 3. Do pole, v němž je napsáno Zde uveďte název, zadejte název poznámky.
 4. Pomocí nástrojů pro úpravy zadávejte text, zaznamenávejte zvuk a tak dále.
 5. Kreslete a vkládejte obrázky, například fotografie a ilustrace. Pokud chcete zjistit jak, viz část Vložení obrázků a ilustrací do poznámky.
 6. Klepněte na pro další možnosti, jako je změna šablony, spojení poznámky s událostí atd.
 7. Klepněte na nebo , pokud chcete vrátit poslední akce zpět nebo je opakovat.
 8. Uložte poznámku stisknutím tlačítka .

Vložení obrázků a ilustrací do poznámky

 1. Při psaní poznámky můžete:
  • Klepněte na pro pořízení fotografie nebo klepněte na položku > Vložit obrázek pro výběr obrázku z Galerie.
  • Klepněte na pro kreslení nebo klepněte na pro napsání textu. Můžete změnit charakteristiky pera.
  • Klepněte na pro vložení nálepky.
 2. Stiskněte a přidržte obrázek, pokud jej chcete přesunout, změnit jeho velikost nebo jej odstranit. Pomocí dvou prstů můžete také obrázek otočit.

Vytvoření poznámky pro fotoblog

Domníváte se, že fotografie mohou nejlépe vyjádřit váš příběh? Seskupte fotografie do poznámky a docilte toho, aby byla zábavnější tak, že do ní zahrnete fotografické koláže, nálepky atd.
Důležité: Pokud chcete vložit koláž, nejprve seskupte fotografie ve stejné události nebo albu v aplikaci Galerie.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku Klikyháky.
 2. Klepněte na položku a zvolte šablonu pro fotoblog.
 3. Klepněte na pro pořízení fotografie nebo vyberte fotografie v aplikaci Galerie a seskupte je do podoby koláže.
 4. Pokud chcete vložit koláž, stiskněte a přidržte ji a potom vyberte rozvržení. Můžete také:
  • Stiskněte a přidržte a potom přetáhněte fotografii v rámečku tak, aby byl objekt uprostřed rámečku.
  • Stiskněte a přidržte a potom přetáhněte fotografii na jinou fotografii, pokud je chcete přeuspořádat.
  • Pro přiblížení fotografie přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě.
  • Klepněte na jiné rozvržení pro změnu aktuálního rozvržení.
 5. Klepněte na oblast nad datem a potom pomocí nástrojů pro úpravy vložte text a ilustrace.
 6. Pokud chcete přidat další stránku, klepněte na . Pokud dosáhnete maximálního počtu stránek, zobrazí se zpráva na obrazovce.
 7. Uložte poznámku stisknutím tlačítka .

Seskupování poznámek do zápisníku

 • Pro seskupení poznámek do nového zápisníku, klepněte na položku > Seskupit.
 • Pro seskupení poznámek do stávajícího zápisníku klepněte na položku > Přesunout do.
 • Pro vytvoření nového zápisníku přejděte na kartu Zápisníky, a potom klepněte na .

Zveřejnění a sdílení poznámky

Odesílejte a sdílejte svou kreativní práci na webu a získejte vlastní stránku blogu Klikyháky.
 1. S otevřenou poznámkou klepněte na položku .
 2. Klepněte na Sdílet článek.
 3. Vyberte účet, který chcete použít ke zveřejnění poznámky.
 4. Zadejte popis nebo označte svou poznámku.
 5. Ujistěte se, že je vybrána možnost Sdílet váš příspěvek.
 6. V části Sdílet klepněte podle toho, kam chcete sdílet odkaz, který bude vytvořen. Budete vyzváni k dokončení akce ve vybraných aplikacích.
 7. Klepněte na tlačítko Hotovo.
Pro zobrazení sdílených poznámek se posuňte na kartu Sdílet na hlavní obrazovce Klikyháky.
Související nápověda
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?