HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Naplánování nebo úprava události

V zařízení HTC One M9+ můžete vytvářet nebo upravovat události a také je synchronizovat s vaším kalendářem Exchange ActiveSync. Můžete také vytvářet, upravovat a synchronizovat události se svým kalendářem Google.
Poznámka: Úprava událostí není podporována pro všechny účty.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku Kalendář.
 2. Ve zobrazení Kalendář proveďte některou z následujících akcí:
  Vytvořit událost Klepněte na tlačítko . Klepněte na a potom vyberte kalendář, ke kterému chcete přidat událost.
  Upravit událost Zobrazte událost a potom klepněte na > Upravit událost.
 3. Zadejte a nastavte podrobnosti události. Kromě nastavení názvu, data, času a místa události můžete:
  Pozvat kontakty z vašeho účtu Exchange ActiveSync nebo Google. Klepněte na a vyberte kontakty, které chcete pozvat.
  Nastavit opakování události Klepněte na tlačítko Neopakuje a potom vyberte rozvrh opakování. Potom můžete nastavit frekvenci opakování a konečné datum.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

  Pokud jste na tuto událost pozvali lidi, klepněte na položku Odeslat nebo Odeslat aktualizaci.

Kontrola plánu události

Předejděte tomu, že byste se na stejnou dobu domluvili více schůzek. V aplikaci Kalendář můžete zkontrolovat své schůzky a zjistit, zda by nová událost nabourala váš plán.
 1. Při vytváření události klepněte na položku Zkontrolovat kalendář.
 2. Stiskněte a podržte pole události a potom jej přetáhněte do dostupného časového intervalu.
 3. Přetažením horního a spodního uzlu upravte dobu trvání události. Pokud dojde ke konfliktu s jinými naplánovanými událostmi, zobrazí se zpráva.
 4. Klepněte na položku Hotovo pro návrat na obrazovku události a potom uložte událost.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?