HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.

Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku > Přidržet. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .
Pro pokračování v hovoru klepněte na položku > Pokračovat.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.
  1. Když přijmete další hovor, klepněte na Přijmout a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
  2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Výstraha: Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC One M9+ u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.
  • Na obrazovce hovoru klepněte na položku . Ikona hlasitého poslechu se zobrazí na stavové liště.
  • Pro vypnutí hlasitého poslechu klepněte na .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:
  • Na obrazovce hovoru klepněte na položku Ukončit hovor.
  • Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku Ukončit hovor.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?