HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Prizma efekt

Máte jasný a pestrobarevný obrázek? Použijte efekt Prizma efekt pro krystalické prizma vzory.
 1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.

  Viz část Vyberte fotografii k upravení, kde zjistíte, jak na to.

 2. Klepněte na pro otevření vysouvací nabídky.
 3. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku Efekty > .
 4. Zvolte si prizma vzor, který uplatníte na fotografii.
 5. Klepněte na pro přepnutí na vrstvu obrazce. Měla by se zobrazit ikona vrstvy obrazce .
 6. Přetáhněte obrazec pro jeho přesunutí.
 7. Přetáhněte na obrazci prsty od sebe nebo k sobě pro upravení jeho velikosti.
 8. Stiskněte obrazec dvěma prsty a přidržte jej a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro jeho otočení.
 9. Klepněte na pro návrat na vrstvu obrázku a potom na obrázku přetáhněte prsty od sebe nebo k sobě pro nastavení jeho velikosti.
 10. Klepnutím na se otevře panel nástrojů.
 11. Klepněte na , upravte nastavení vrstvy fotografie a potom klepněte na .
 12. Klepněte na položku pro uložení změn.

  Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?