HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Maskování

Maskování vám umožňuje přidat obrazec na obrázek a vyplnit jej jinou fotografií.

 1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.

  Viz část Vyberte fotografii k upravení, kde zjistíte, jak na to.

 2. Klepněte na pro otevření vysouvací nabídky.
 3. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku Efekty > .
 4. Zvolte druhý obrázek, kterým chcete vyplnit vybraný obrazec.
 5. Zvolte obrazec, který chcete na fotografii přidat.
 6. Klepněte na pro přepnutí na vrstvu obrazce. Měla by se zobrazit ikona vrstvy obrazce .
 7. Přetáhněte masku obrazce pro její přesunutí.
 8. Přetáhněte na masce obrazce prsty od sebe nebo k sobě pro upravení její velikosti.
 9. Stiskněte masku obrazce dvěma prsty a přidržte jej a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro její otočení.
 10. Klepněte na pro návrat na vrstvu obrázku a potom na obrázku přetáhněte prsty od sebe nebo k sobě pro nastavení velikosti obrázku uvnitř masky.
 11. Klepnutím na se otevře panel nástrojů.
 12. Klepněte na , zvolte jinou možnost spojení pro vybranou vrstvu, a potom klepněte na .
 13. Klepněte na > a potom klepnutím na nastavení upravíte jeho hodnoty.
 14. Pokud chcete fotografii upravit s cílem sloučit ji s výplní obrázku, klepněte na pro přepnutí z vrstvy výplně obrázku na vrstvu fotografie.
 15. Klepněte na nastavení a potom přetažením posuvníku upravte jeho hodnoty; potom klepněte na .
 16. Klepněte na položku pro uložení změn.

  Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?