HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Obrazce

Přidejte na fotografii nějaký vzor přidáním a spojením obrazců.

 1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.

  Viz část Vyberte fotografii k upravení, kde zjistíte, jak na to.

 2. Klepněte na pro otevření vysouvací nabídky.
 3. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku Efekty > .
 4. Zvolte obrazec, který chcete na fotografii přidat.
 5. Vyberte barvu obrazce přetažením posuvníku barev.
 6. Přetáhněte obrazec pro jeho přesunutí.
 7. Přetáhněte na obrazci prsty od sebe nebo k sobě pro upravení jeho velikosti.
 8. Stiskněte obrazec dvěma prsty a přidržte jej a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro jeho otočení.
 9. Klepnutím na se otevře panel nástrojů.
 10. Klepněte na , zvolte jinou možnost spojení pro vybranou vrstvu, a potom klepněte na .
 11. Klepněte na > a potom přetáhněte posuvník pro upravení neprůhlednosti.
 12. Pokud chcete fotografii upravit s cílem sloučit ji s obrazcem, klepněte na pro přepnutí z vrstvy obrazce na vrstvu fotografie.
 13. Klepnutím na nastavení upravíte jeho hodnoty a potom klepněte na .
 14. Klepněte na položku pro uložení změn.

  Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?