HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Uplatnění filtrů na fotografie

 1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.

  Viz část Vyberte fotografii k upravení, kde zjistíte, jak na to.

 2. Klepněte na pro otevření vysouvací nabídky.
 3. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku Základní položky.
 4. Klepněte na a pak zvolte některý z dostupných filtrů.
 5. Klepněte na tlačítko .
 6. Klepněte na položku a potom klepněte na položku pro přepínání mezi fotografiemi předtím a potom.
 7. Klepněte na položku pro uložení změn.

  Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Vytvoření a použití vlastního filtru

 1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.

  Viz část Vyberte fotografii k upravení, kde zjistíte, jak na to.

 2. Klepněte na pro otevření vysouvací nabídky.
 3. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku Základní položky.
 4. Klepněte na a potom přejeďte na konec panelu předem definovaných filtrů.
 5. Klepněte na položku Vlastní.
 6. Proveďte změny filtru úpravou ovládacích prvků, jako je expozice, sytost, vyvážení bílé a více.
 7. Pokud potřebujete přeuspořádat pořadí nastavení pro dosažení určitého efektu, můžete stisknout a přidržet nastavení a přetáhnout je do nové polohy.

  Přeuspořádáním nastavení se hodnoty mohou resetovat na výchozí hodnoty.

 8. Klepněte na tlačítko .
 9. Stisknutím se vrátíte na obrazovku Základní položky.
 10. Klepněte na položku pro uložení změn.

  Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?