HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Pořizování fotografií a videí

Zajistěte, abyste mohli fotografie a videa snadno najít přidáním značek, například krátkých názvů či klíčových slov.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku Galerie.
 2. Klepněte na položku a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa zobrazit.
 3. Klepněte na dlaždici pro otevření skupiny fotografií a videí.
 4. Klepněte na položku > Přidat značku.
 5. Vyberte položky, které chcete označit stejnými klíčovými slovy, a potom klepněte na položku Další.
 6. Zadejte hledané klíčové slovo a potom klepněte na .

  Nebo použijte stávající značku, stačí na ni klepnout pod textovým polem.

 7. Přidejte podle potřeby další klíčová slova.
 8. Pokud potřebujete odebrat přidanou značku, stačí klepnout na příslušnou značku a potom klepněte na OK.
 9. Klepněte na tlačítko Uložit.
Tip: Pokud chcete přidat značku na jednu fotografii nebo video, stiskněte a podržte příslušnou fotografii či video. Klepněte na položku Přidat značku, zadejte klíčová slova.

Sledování označených fotografií a videí

 1. V aplikaci Galerie klepněte na položku > Značky.

  Zobrazí se dlaždice použitých značek s čísly, která označují, kolik fotografií a videí patří ke každé značce.

 2. Klepněte na dlaždici pro její otevření a zobrazení označených fotografií a videí.

Přejmenování značky

Značku, kterou jste již přidali do fotografií a videí, můžete přejmenovat.

 1. V aplikaci Galerie klepněte na položku > Značky.
 2. Najděte dlaždici značky, kterou chcete přejmenovat, a potom klepněte na položku > Přejmenovat značku.
 3. Zadejte nový název značky do textového pole a potom klepněte na .
 4. Klepněte na OK pro uložení změn.

Odebírání značek

 1. V aplikaci Galerie klepněte na položku > Značky.
 2. Najděte dlaždici značky, kterou chcete upravit.
 3. Pokud chcete odebrat značky fotografií a videí, klepněte na dlaždici a potom klepněte na na položku > Odstranit značku. Vyberte položky a potom klepněte na položku Odebrat.
 4. Pro úplné odstranění značky klepněte na na dlaždici a potom klepněte na položku Odstranit značku.
Poznámka: Odstraněním značek nedojde k odstranění žádné vaší fotografie ani videa.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?