HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Pořizování fotografií pomocí samospouště

Když použijete samospoušť, aplikace Kamera před pořízením snímku odpočítává. Čas odpočítávání lze nastavit.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
  2. Zvolte režim snímání, který chcete použít. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část Volba režimu snímání.
  3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku pro zobrazení možností fotoaparátu.
  4. V závislosti na vybraném režimu snímání proveďtě některou z následujících akcí:
    • Klepněte na , pokud se zobrazí tato ikona, a potom klepněte na požadovaný čas odpočítávání.
    • Klepněte na > Samospoušť a potom přetažením posuvníku nastavte čas odpočítávání.
  5. Pro spuštění časovače klepněte na . Po odpočítání fotoaparát pořídí fotografii.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?