HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.
  1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
  2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
  3. Až uvidíte animované tlačítko mikrofonu a slova „Nyní mluvte​“‍, vyslovte slova, která chcete zadat.
    Tip: Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka nad tlačítkem mikrofonu. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky se mohou lišit.
  4. Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
  5. Zadávejte interpunkční znaménka tak, že vyslovíte jejich označení (například řekněte „čárka​“‍).
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?