HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Zadávání textu pomocí predikce slov

Už se vám stalo, že jste začali psát, ale nebyli jste si jistí správným pravopisem? Díky predikci slov se vám nad klávesnicí budou zobrazovat navržená slova.
Poznámka: Predikce slov a predikce dalšího slova je standardně povolena.
Chcete-li zadat text v režimu predikce slov, postupujte takto:
 • Klepněte na mezerník pro vložení zvýrazněného slova v seznamu doporučených.
 • Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
 • Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.
Tip: V případě některých jazyků klávesnice, jako je například angličtina a španělština, pokud v seznamu doporučených nechtěně zvolíte nesprávné slovo, se můžete vrátit a změnit je klepnutím na slovo a výběrem jiné možnosti.

Nastavení druhého jazyka predikci textu

Můžete nastavit dvojjazyčné predikci slov. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.
Důležité: Tato funkce je k dispozici pouze pro jazyky využívající latinku.
 1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input.
 2. Klepněte na položku Volba klávesnice > Dvojjazyčná predikce a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidávání slov do slovníku

V případě některých jazyků klávesnice, jako je například angličtina a španělština, můžete přidávat často používané názvy a zkratky do slovníku pro predikci slov, abyste je mohli snadno najít v seznamu doporučených slov.
Důležité: Tato funkce je k dispozici pouze pro jazyky využívající latinku.
 1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input.
 2. Klepněte na položku Osobní slovník > .
 3. Zadejte slovo.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
Tip: Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepnutím na navržené slovo, které není ve slovníku (obvykle první slovo v seznamu navržených slov), dojde k jeho automatickému uložení.

Úprava nebo odstraňování slov ve slovníku

 1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input.
 2. Klepněte na položku Osobní slovník.
  • Pokud chcete upravit slovo, klepněte na příslušnou položku v seznamu.
  • Pro odstranění položek ze slovníku klepněte na položku > Odstranit. Vyberte slova, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?