HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce bude k dispozici, když v nějaké aplikaci klepnete na textové pole.
Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů klepejte na klávesy na obrazovce.
  • Klepněte na pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
  • Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
  • Přesuňte prst vpravo pro zobrazení číselných a symbolových kláves. Pro návrat na hlavní klávesnici se přesuňte vlevo.
  • Stisknutím zavřete klávesnici na obrazovce.
Tip: Pro otevření nastavení klávesnice stiskněte a přidržte klávesu čárky, pokud je nad klávesou zobrazeno . Nebo přejděte na položky Nastavení > Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input.

Volba a přepínání mezi jazyky klávesnice

Pokud je v zařízení HTC One M9+ k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.
  1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input.
  2. Klepněte na položku Volba klávesnice a potom zvolte jazyky, které chcete.
Chcete-li změnit jazyk klávesnice, proveďte následující:
  • Přesuňte prst vlevo na klávesnici na obrazovce (není k dispozici, pokud používáte funkci sledovat klávesnici).
  • Klepněte na tlačítko jazyk, například , dokud se nezobrazí požadovaný jazyk klávesnice.
  • Stiskněte a přidržte tlačítko jazyk a potom přetáhněte prst na jazyk klávesnice, který chcete použít.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?