HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Dotyková gesta

Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

Klepnutí

Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.

Stisknutí a přidržení

Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

Rychle prst přesuňte vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jiné panely Výchozí obrazovky. Rychle prst přesuňte svisle pro procházení seznamů, dokumentů atd.

Přetažení

Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.

Stiskněte a procházejte

Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jedné obrazovky na druhou.

Stiskněte a přidržte widget nebo ikonu jedním prstem a jiným prstem rychle přejeďte po obrazovce na nové místo.

Přesunutí dvěma prsty

V některých aplikacích, jako je Galerie, Zprávy, Pošta nebo webový prohlížeč, přesuňte dva prsty od sebe na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.

Pro oddálení obrázku nebo textu dejte dva prsty k sobě.

Přejetí dvěma prsty

Pomocí dvou prstů se rychle přesuňte dolů ze stavového řádku, abyste získali přístup na Rychlé nastavení.

Přejetí třemi prsty

  • Přejeďte třemi prsty nahoru přes obrazovku a HTC Connect začne odesílat datové proudy hudby či videa ze zařízení HTC One M9+ do reproduktorů nebo televizoru. Sdílet lze i datové proudy médií z aplikací, jako je YouTube.
  • Přesuňte prst dolů pro odpojení z reproduktorů či televizoru.
Poznámka: Funkce Gesta pro média je ve výchozím nastavení zapnuta v položce Nastavení, takže gesto se třemi prsty funguje pro sdílení médií.

Klepnutí třemi prsty

Když používáte aplikaci ‏Auto, klepněte třemi prsty na obrazovku pro aktivaci režimu hlasových příkazů.

Poznámka: V některých jazycích není tato funkce k dispozici.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?