HTC One M9+‎

Školicí příručky

< < Menu

Používání funkce Rychlé nastavení

Na panelu Rychlé nastavení můžete snadno zapnout nebo vypnout nastavení jako Wi-Fi a Bluetooth.
 1. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Přetáhněte dva prsty dolů ze stavového řádku.
  • Dvakrát přetáhněte prst dolů ze stavového řádku.
 2. Pokud chcete nějaké nastavení zapnout nebo vypnout, klepněte na příslušnou dlaždici.
 3. Pro změnu možností nastavení stiskněte a podržte příslušnou dlaždici. Nebo klepněte na položku .

Přizpůsobení funkce Rychlé nastavení

Dlaždice můžete odstranit, vyměnit nebo přeuspořádat v položce Rychlé nastavení.
 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení.
 2. Klepněte na a proveďte některou z následujících možností:
  • V seznamu Rychlé nastavení stiskněte a přidržte vedle položky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji, pokud chcete seznam přeuspořádat.
  • V části Skryté položky stiskněte a přidržte a přetáhněte ji, aby byla k dispozici v položce Rychlé nastavení.
Poznámka: Množství dlaždic, které mohou být v položce Rychlé nastavení, je omezeno. Je možné, že budete muset nějakou stávající položku odebrat, abyste měli místo na další. Pro odebrání položku přetáhněte pod Skryté položky.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?