Choose your region

Chính sách về quyền riêng tư này ("Chính sách") mô tả về cách Tập đoàn HTC, HTC America Inc. và các công ty con liên quan ("HTC", "chúng tôi/của chúng tôi/thuộc chúng tôi") thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn với tư cách là người dùng trang web, thiết bị, ứng dụng và dịch vụ của HTC (cùng với "Dịch vụ").

Chúng tôi có thể thêm hay sửa đổi Chính sách này cùng với các thông báo khác. Chúng tôi cũng có thể đăng các tuyên bố chính sách khác cho một số Dịch vụ và khi chúng tôi làm như vậy, Chính sách này sẽ không còn áp dụng. Ví dụ: các chính sách riêng biệt áp dụng cho thông tin thu thập được từ thiết bị của bạn thông qua tính năng Báo Sử Dụng Cho HTC và Báo Cáo Lỗi Cho HTC.

LƯU Ý: Nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn, nhà cung cấp hệ điều hành di động và/hoặc ứng dụng bên thứ ba, các thanh công cụ, dịch vụ và trang web cũng có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn, cũng như thiết bị và việc sử dụng của bạn. Các chính sách về quyền riêng tư của HTC không bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào, sản phẩm, hành động hay dịch vụ của họ. HTC không thể kiểm soát cách thức bên thứ ba thu thập, sử dụng hay bảo vệ dữ liệu của bạn. Để biết thông tin về hoạt động quyền riêng tư của bên thứ ba, vui lòng tư vấn các chính sách về quyền riêng tư của họ. Xin chỉ tải ứng dụng xuống từ những bên thứ ba đáng tin cậy.

 1. THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

  Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, trong đó có, ví dụ: tên của bạn, địa chỉ email, địa chỉ bưu tín, số điện thoại, số fax, ngày sinh, mã nhận dạng thiết bị, dữ liệu về địa điểm, thông tin nhà cung cấp mạng của bạn, ảnh, video và thông tin nhân khẩu (giới tính, tên công ty hay tổ chức, nghề nghiệp, lựa chọn ngôn ngữ, thành phố, quốc gia, mã zip, mã vùng, múi giờ, v.v...). Nếu bạn mua hàng thông qua Dịch vụ, chúng tôi còn có thể giữ số thẻ tín dụng của bạn hay thông tin thanh toán khác. Chúng tôi cũng có thể giữ và liên kết thông tin thanh toán này với thông tin từ các nguồn khác, bao gồm các tài khoản xã hội mà bạn chọn liên kết với Dịch vụ hoặc với thông tin từ công ty khác.

 2. THÔNG TIN CHÚNG TÔI TỰ ĐỘNG THU THẬP

  Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng và hoạt động của bạn qua Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động ghi nhật ký, bao gồm, ví dụ: hệ điều hành của bạn, địa chỉ Giao thức Internet (IP), thời gian truy cập, dạng trình duyệt và ngôn ngữ, cũng như trang web bạn truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi. Khi bạn dùng thiết bị của chúng tôi, tải xuống và dùng ứng dụng của chúng tôi hay truy cập Dịch vụ từ thiết bị của bạn, chúng tôi cũng có thể ghi lại thông tin liên quan đến thiết bị của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thẻ ghi lại địa điểm của bạn, số điện thoại, loại thiết bị, số sêri, mã nhận dạng thiết bị (ví dụ: IMEI, MEID, số sêri, CID, MID và Số ID eMCC hoặc ID thẻ SIM), loại và phiên bản hệ điều hành di động, ứng dụng và phần mềm bạn dùng, nội dung bạn xem hoặc sử dụng và nhật ký có gắn nhãn thời gian về việc trao đổi dữ liệu.

  Chúng tôi còn có thể ghi lại thông tin dùng đèn hiệu web, cookie, đối tượng chia sẻ cục bộ (LSO) và các phương pháp tương tự (theo xác định bên dưới). Nếu bạn không muốn chúng tôi dùng cookie, xin đừng dùng Dịch vụ, trừ khi trước tiên, bạn tắt cookie theo mô tả dưới đây. Chúng tôi có thể tự động liên kết bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập về thông tin cá nhân của bạn.

  • Đèn hiệu web. Đèn hiệu web là các hình ảnh điện tử chúng tôi có thể dùng trên trang web mình hay trong email của mình để chuyển phát cookie, đếm lượt truy cập và hiểu cách sử dụng cũng như tính hiệu quả của chiến dịch, như khi bạn mở và thực hiện hành động trên email mà chúng tôi gửi cho bạn.
  • Cookie. Cookie là những tệp dữ liệu nhỏ do trang web lưu trên ổ cứng của bạn. Trong số nhiều tác dụng khác thì cookie giúp chúng tôi nâng cao trang web của mình và trải nghiệm của bạn. Chúng tôi dùng cookie để xem những khu vực nào trên trang web mình và những tính năng nào nổi tiếng và để đếm lượt truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi còn có thể dùng thông tin do cookie thu thập để tùy chỉnh nội dung. Bạn có thể thường loại bỏ và từ chối cookie từ trang web chúng tôi bằng các thiết đặt trình duyệt của bạn. Nhiều trình duyệt được đặt là chấp nhận cookie đến khi bạn thay đổi thiết đặt. Loại bỏ hay từ chối cookie của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến cách trang web của chúng tôi hoạt động đối với bạn, và bạn có thể không trải nghiệm Dịch vụ được đầy đủ. Để tìm hiểu cách quản lý các thiết đặt về quyền riêng tư và lưu trữ cho cookie, xin bấm vào đây http://www.allaboutcookies.org (hoặc tại EU http://www.youronlinechoices.com/ - Bấm vào đây để tìm hiểu những thông tin cookie nào được thu thập trên htc.com và lựa chọn của bạn).

  Đối tượng chia sẻ cục bộ ("Flash Cookie") Chúng tôi dùng các đối tượng chia sẻ cục bộ, còn gọi là "Flash cookie", để lưu trữ lựa chọn của bạn như điểm khiển âm lượng hay đẻ hiển thị nội dung dựa trên những gì bạ xem trên trang web của chúng tôi, để cá nhân hóa lần truy cập của bạn. Các đối tác bên thứ ba cũng có thể cung cấp các tính năng cụ thể trên trang web của chúng tôi và hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt Web của bạn, dùng Flash cookie để thu thập và lưu trữ thông tin. Flash cookie khác với các cookie khác vì số lượng, loại và cách lưu trữ dữ liệu trong đó. Các công cụ quản lý cookie do trình duyệt của bạn cung cấp thường sẽ kông loại bỏ Flash cookie. Để tìm hiểu cách quản lý các thiết đặt về quyền riêng tư và lưu trữ cho Flash cookie, xin bấm vào đây: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118 (hoặc tại EU http://www.youronlinechoices.com/).

  Báo Cáo Nhật Ký Trải Nghiệm và Báo Cáo Lỗi Cho HTC Ngoài thông tin chúng tôi tự động thu thập như đã mô tả trên đây, trên các thiết bị chọn lọc, chúng tôi có thể thu thập thêm dữ liệu chi tiết về việc sử dụng thiết bị của chúng tôi, với sự đồng ý của bạn, nếu bạn chọn đăng ký chương trình Báo cáo cho HTC hoặc đồng ý chia sẻ dữ liệu báo cáo lỗi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chính sách về quyền riêng tư đối với Báo Trải Nghiệm Cho HTC và Chính sách về quyền riêng tư đối với Báo Cáo Lỗi Cho HTC, có thể truy cập từ thiết bị của bạn, dưới phần "Cài đặt".

 3. THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC QUA QUẢNG CÁO

  QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA TRONG DỊCH VỤ.

  Chúng tôi có thể dùng bên thứ ba để phục vụ quảng cáo trong Dịch vụ của chúng tôi. Những bên thứ ba cụ thể có thể tự động thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, lần truy cập đến trang web của chugns tôi và trang web khác, địa chỉ IP của bạn, ISP và trình duyệt bạn dùng để truy cập trang web của chúng tôi (nhưng không phải tên bạn, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại). Bên thứ ba có thể thu thập thông tin bằng cách dùng cookie, ảnh gif rõ ràng hay các công nghệ khác. Những bên thứ ba này có thể dùng thông tin này để chuyển phát quảng cáo hướng mục tiêu đến sở thích của bạn và để hiểu việc sử dụng cũng như lượt truy cập Dịch vụ và trang web khác do những bên thứ ba này theo dõi. Chính sách này không áp dụng cho - và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với - các cookie hay ảnh gif rõ ràng trong quảng cáo của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra các chính sách về quyền riêng tư của nhà quảng cáo và/hoặc dịch vụ quảng cáo, để tìm hiểu về việc họ sử dụng cookie cũng như công nghệ khác. Nếu bạn muốn thêm thông tin về hoạt động này và về lựa chọn của bạn đối với nhiều mạng quảng cáo của chúng tôi, xin bấm vào đây: http://www.networkadvertising.org/choices/.

  QUẢNG CÁO HTC TRÊN TRANG WEB BÊN THỨ BA.

  Chúng tôi có thể dùng thông tin thu thập được dùng cookie của bên thứ ba và đèn hiệu web trên Dịch vụ của mình, cũng như trong email của chúng tôi, để chuyển phát quảng cáo nhãn hiệu HTC được hiển thị cho bạn trên trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin cookie để biết thời điểm bạn quay lại trang web của chúng tôi sau khi truy cập các trang web của bên thứ ba này. Chúng tôi dùng thông tin này và thông tin khác về bạn để tìm cách hiểu sở thích của bạn, cũng như hiển thị cho bạn quảng cáo liên quan về sản phẩm và dịch vụ bạn có thể quan tâm.

 4. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  HTC có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để:

  • vận hành và cải thiện trang web, sản phẩm, Dịch vụ và tiếp thị của chúng tôi;
  • cung cấp cho bạn trải nghiệm, nội dung, tiếp thị và đề cử đã cá nhân hóa và tùy chỉnh, trong khắp tất cả các Dịch vụ của chúng tôi;
  • phản hồi bình luận và câu hỏi của bạn, cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng;
  • cung cấp và chuyển phát sản phẩm và Dịch vụ bạn yêu cầu;
  • gửi cho bạn thông tin liên quan đến yêu cầu và việc mua hàng của bạn, bao gồm xác nhận, hóa đơn, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, thông báo hỗ trợ và quản trị;
  • thông tin liên lạc với bạn về các cuộc thi, ưu đãi, phần thưởng, sự kiện sắp diễn ra, cũng như tin tức về sản phẩm và dịch vụ mà HTC và đối tác lựa chọn của chúng tôi cung cấp (chúng tôi làm điều này theo lựa chọn của bạn bên dưới) và xử lý cũng như chuyển phát bài dự thi và phần thưởng;
  • liên kết hay kết hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin khác chúng tôi có được về việc bạn dùng Dịch vụ HTC khác và từ bên thứ ba, để giúp hiểu được bạn và nhu cầu của bạn, cũng như cung cấp cho bạn đề cử, dịch vụ tốt hơn và tiếp thị có tùy chỉnh; và
  • bảo vệ, điều tra nghiên cứu và ngăn cản hoạt động lừa đảo, trái phép hay bất hợp pháp.

 5. THÔNG TIN THÊM VỀ DỮ LIỆU ĐỊA ĐIỂM

  • Khi bạn dùng Dịch vụ cụ thể, chúng tôi có thể thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu chính xác về địa điểm. Thông tin địa điểm này có thể bao gồm vị trí địa lý trong thời gian thực của thiết bị của bạn. Thông tin cũng có thể bao gồm tên nơi bạn có mặt, vị trí bạn kiểm nhập, nơi bạn đánh dấu trên bản đồ, vị trí địa lý bạn chụp ảnh, hành trình bạn đã đi và ngày giờ bạn có mặt tại địa điểm cụ thể. HTC có thể chia sẻ dữ liệu địa điểm của bạn với nhà cung cấp ứng dụng, người cho thấy họ có đúng quyền làm thế.
  • HTC có thể liên kết dữ liệu địa điểm với ID thiết bị và thông tin tài khoản của bạn.
  • Dịch vụ của chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu chính xác về địa điểm theo hình thức đã bỏ nhận dạng và chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu này với các đối tác và nhà cung cấp mạng để nâng cao tính năng và dịch vụ.

 6. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

  THÔNG TIN BẠN CHIA SẺ

  Dịch vụ có thể cho phép bạn kết nối và chia sẻ hành động, bình luận, nội dung và thông tin của bạn công khai hay với người khác. Bạn cũng có thể kết nối và chia sẻ thông tin của mình trên trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý đến nhu cầu về quyền riêng tư của chính bạn khi bạn chọn kết nối với ai và chia sẻ cũng như công khai nội dung gì. Chúng tôi không thể kiểm soát quyền riêng tư hay bảo mật của thông tin bạn chọn công khai ra công chúng hay chia sẻ với người khác.

  THÔNG TIN CHÚNG TÔI CHIA SẺ

  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như sau:

  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn đồng ý. Ví dụ: bạn có thể cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với đối tác của chúng tôi, trên trang web đồng nhãn hiệu hay bạn có thể dùng Dịch vụ để kết nối đến các dịch vụ của đối tác chúng tôi hay yêu cầu nhận thông tin từ họ. Việc đối tác của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn sẽ tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của họ.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn vì mục đích kinh doanh (hay thương lượng kinh doanh) liên quan đến bán hàng hay chuyển nhượng tất cả hoặc một phần tài sản doanh nghiệp của chúng tôi. Thương vụ kinh doanh có thể bao gồm bất kỳ giao dịch hay vụsát nhập, tài trợ tài chính, thu mua hay phá sản nào.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân vì mục đích pháp lý, bảo vệ, bảo mật và an toàn, bao gồm:
   • tuân thủ luật pháp và các yêu cầu quản lý và để phản hồi các yêu càu luật pháp và quy trình pháp lý;
   • bảo vệ quyền lợi và tài sản của HTC, đại lý của chúng tôi, khách hàng và người khác, bao gồm ép buộc thực thi thỏa thuận của chúng tôi, chính sách cũng như điều khoản sử dụng và bảo vệ mạng lưới và tài sản vật chất của chúng tôi; và/hoặc
   • trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm bảo vệ an toàn của nhân viên và đại lý của chúng tôi, khách hàng chúng tôi hay bất kỳ người nào.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với những người dùng thông tin để cung cấp dịch vụ hay làm việc cho chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với nhà cung cấp mạng. Việc họ sử dụng thông tin của bạn đều tuân thủ theo các chính sách về quyền riêng tư của họ.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp và bỏ nhận dạng với người khác.


 7. NƠI CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN; CHUYỂN NHƯỢNG THÔNG TIN CỦA BẠN

  Thông tin chúng tôi thu thập có thể được lưu trên điện thoại hay lưu trên máy chủ của chúng tôi và truyền đến, lưu trữ và xử lý tại Mỹ, Đài Loan, Singapore, các nước thành viên EU và bất kỳ quốc gia nào khác mà HTC hay nhà cung cấp dịch vụ của HTC có cơ sở hoạt động, bao gồm các khu vực tài phán có thể không có luật về quyền riêng tư cho dữ liệu, trong đó, cung cấp các biện pháp bảo vệ tương đương như của quốc gia quê hương bạn. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi truyền đi theo Chính sách về quyền riêng tư này. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý cho phép việc truyền đi này.

 8. LỰA CHỌN THÔNG TIN VÀ THAY ĐỔI

  Các email tiếp thị của chúng tôi sẽ báo cho bạn cách "chọn bỏ đăng ký" nhận email tiếp thị. Nếu bạn chọn bỏ đăng ký, chúng tôi có thể vẫn gửi email không mang tính tiếp thị cho bạn. Email không mang tính tiếp thị bao gồm email về tài khoản của bạn và các hoạt động kinh doanh của chúng tôi với bạn.

  Bạn có thể gửi yêu cầu về thông tin cá nhân với chúng tôi, thông qua Thông tin liên hệ của chúng tôi dưới đây. Bạn có thể yêu cầu thay đổi lựa chọn liên hệ, lựa chọn tiếp thị và để cập nhật, truy cập hay thực hiện thay đổi khác về thông tin cá nhân của bạn.

  Bạn có thể dùng các cài đặt trên điện thoại của bạn và trong thiết đặt trình duyệt để thay đổi cách chúng tôi và người khác có thể thu thập thông tin nhất định về bạn (ví dụ: bằng cách chặn cookie nhất định). Xin đọc tài liệu sản phẩm của bạn để biết thêm thông tin về cài đặt của thiết bị và xem phần cookie và phần Thông tin thu thập được qua quảng cáo ở trên.

 9. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin có thể nhận dạng cá nhân chúng tôi có được từ bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước để dùng và cải thiện an toàn, nhưng không công ty nào có thể ngăn cản mọi rủi ro bảo mật hay tổn hại. Nếu bạn biết được lỗ hổng ảnh hưởng đến Dịch vụ HTC, vui lòng email security@htc.com hoặc truy cập trang web này để báo cáo về lỗ hổng đó.

  Tài khoản HTC cho phép bạn dùng một tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập HTCSense.com và các ứng dụng HTC cũng như Dịch vụ khác. Một số ứng dụng HTC và Dịch vụ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu khác. Vui lòng bảo vệ tên người dùng và mật khẩu của bạn để giúp ngăn người khác truy cập tài khoản và Dịch vụ của bạn.

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật của các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba hay dữ liệu mà những ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba này có thể thu thập về bạn. Vui lòng hỏi những bên thứ ba này về cách họ giữ dữ liệu của bạn an toàn.

 10. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chúng tôi chào đón bình luận hay câu hỏi của bạn về Chính sách này. Vui lòng email chúng tôi tại global-privacy@htc.com. Bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi theo địa chỉ của chúng tôi:

 11. Châu Mỹ:
  HTC America, Inc.
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005 USA
  Attention: Privacy Administrator
  Email: privacy_na@htc.com

  APAC:
  HTC Corporation
  No 88, Section 3
  Zhongxing Road
  Xindian District
  New Taipei City
  Taiwan, 231
  Địa chỉ email: Webmaster_NA@htc.com
  Số đăng ký công ty: 16003518

  EU:
  HTC Europe Co. Ltd
  Communications House Presley Way
  Crownhill Milton Keynes MK8 0ES UK
  Địa chỉ email: Webmaster_NA@htc.com
  Số đăng ký công ty: 04826012
  Attention: Privacy Administrator

  (HTC Europe Co. Ltd là đại diện đề cử của HTC Corporation dành cho EU.)

 12. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

  Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách về quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi này, chúng tôi sẽ thay đổi ngày "Lần cập nhật cuối" bên dưới.
  CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY ĐƯỢC CẬP NHẬT LẦN CUỐI VÀO NGÀY 10 THÁNG TƯ, 2013.