CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Closing and disabling Kid's Corner
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Closing and disabling Kid's Corner

Close and disable Kid's Corner if you no longer need it.
  1. From the Kid's Corner screen, briefly press the POWER button to turn off the display and switch the phone to Sleep mode.
  2. Briefly press the POWER button again to wake your phone up.
  3. Swipe your finger up the lock screen.
  4. On the Start screen, slide to the left.
  5. Tap Settings > kid's corner.
  6. Tap the On/Off switch to disable Kid's Corner.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
524
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
windows-phone-8x-by-htc
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN