CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Launching Kid's Corner
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Launching Kid's Corner

Important: You'll receive calls and text messages even while your phone is in Kid's Corner mode.
  1. If the phone is on, briefly press the POWER button to turn off the display and switch the phone to Sleep mode.
  2. Briefly press the POWER button again to wake your phone up.
  3. Slide to the left of the lock screen. The Kid's Corner lock screen displays.
  4. Swipe your finger up the lock screen. You can now let your kids play with your phone.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
524
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
windows-phone-8x-by-htc
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN