CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Changing display settings
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Changing display settings

Adjusting the screen brightness manually

  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Settings > brightness.
  3. Tap the Automatically adjust On/Off switch to turn it off.
  4. Select the Level of brightness to use.

Setting the time delay before the screen turns off

After a period of inactivity, the screen turns off automatically to save battery power. You can set the idle time before the screen turns off.
  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Settings > lock screen.
  3. Tap Screen times out after, and then select the time length that you want.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
524
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
windows-phone-8x-by-htc
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN