CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Using NFC
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Using NFC

Important: Before using NFC, you must enable Bluetooth.
 1. Follow the steps for the item you want to share:
  Contact
  1. Select a contact to share.
  2. Tap > share contact > .
  Music
  1. In Music+Videos, slide to the songs list.
  2. Press and hold the name of the song, and then tap share.
  Office document
  1. Find the document you want to share.
  2. Tap > share.
  Photo
  1. Find the photo you want to share.
  2. Tap > share.
  Web page
  1. View the web page you want to share.
  2. Tap > share page.
 2. Tap Tap+Send.
 3. Briefly touch the other Windows Phone 8 phone back to back with your phone. The other phone will be asked to accept or ignore the transfer.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
524
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
windows-phone-8x-by-htc
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN