ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Playing music, videos, and podcasts
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Playing music, videos, and podcasts

Listen to music, catch up on your favorite podcasts on your commute, or enjoy a movie on your next flight.
  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Music+Videos.
  3. Under collection, tap music, videos, or podcasts.
  4. Slide left or right to different categories (such as artists or albums when browsing through music).
  5. Tap the item that you want to play. The playback screen opens and starts to play the music, video, or podcast.
  6. Use the onscreen controls to control the playback.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
524
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
windows-phone-8x-by-htc
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN