ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Changing the background on the Photos hub
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Changing the background on the Photos hub

You can pick out any photo to use as the background on your Photos Hub — even photos from online albums. Better yet, your Photos hub can also show a rotating selection of your favorite pictures.
  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Photos.
  3. Tap .
  4. You can:
    • Choose a photo to use as the background. Tap choose background, select a photo, and crop it.
    • Tap shuffle background to just shuffle photos that are tagged as favorites.
Tip: If you have the Photos tile on your Start screen, the background you choose will also show up in the tile.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
524
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
windows-phone-8x-by-htc
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN