GIAO TIẾP
Changing email account settings
GIAO TIẾP

Changing email account settings

  1. On the Start screen, tap the email account that you want.
  2. Tap > settings.
  3. Tap sync settings to choose how often to download items or change the items that you want to sync.
  4. Choose if you want a signature to appear in your sent email.
  5. Tap .
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
524
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
windows-phone-8x-by-htc
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN