BẮT ĐẦU
Taking a screenshot
BẮT ĐẦU

Taking a screenshot

Want to show off your high game score, write a blog post about your phone's features, or post a status update about a song you're playing? It's easy to take a picture of the screen.
Press and hold POWER and then quickly press . The screen is saved in the screenshots album in the Photos hub.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
524
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
windows-phone-8x-by-htc
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN