BẮT ĐẦU
Getting contacts into your phone
BẮT ĐẦU

Getting contacts into your phone

There are several ways you can add contacts to your phone.
Online accounts Log in to your online accounts to import contact information.
Phone contacts Create and store contacts directly in your phone.
SIM card Copy your SIM contacts to your phone.
Outlook (Exchange ActiveSync) Sync your work contacts with Outlook (Exchange ActiveSync).
Bluetooth Receive contacts via Bluetooth from another phone.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
524
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
windows-phone-8x-by-htc
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN