BẮT ĐẦU
Switching the power on or off
BẮT ĐẦU

Switching the power on or off

Switching the power on

Press the POWER button. Easy.
Note: When you turn on your phone for the first time, you’ll need to set it up.

Switching the power off

  1. If the display is off, press the POWER button to turn it back on, then unlock the screen.
  2. Press and hold the POWER button until you see the message, slide down to power off.
  3. Swipe your finger down the screen.

Phone not responding?

Restart your phone if it doesn't respond when you touch the screen or press the buttons.
Press and hold the POWER button for at least 12 seconds. Your phone turns off and then turns back on.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
524
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
windows-phone-8x-by-htc
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN