Tin mới & Download
Lượt tải về
  • HTC Sync
    Dễ dàng đồng bộ danh bạ, lịch làm việc và web bookmark của bạn trên Outlook hoặc Outlook Express giữa máy tính và điện thoại. HTC Sync cũng cho phép bạn cài đặt các ứng dụng Android khác lên điện thoại, và chuyển hình ảnh, phim và danh sách nhạc từ máy tính sang điện thoại của bạn.