Tin mới & Download
Lượt tải về
  • Sửa lỗi bảo mật ứng dụng
    HTC đã phát triển một bản cập nhật để tăng cường bảo vệ của khách hàng khỏi các ứng dụng có hại mà họ có thể vô tình tải về. Hầu hết các điện thoại sẽ nhận được bản cập nhật này thông qua cập nhật và nâng cấp thường xuyên qua mạng. Tuy nhiên, một số điện thoại cần được nạp bản cập nhật bằng tay. Nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin về bản cập nhật này và để cập nhật điện thoại của bạn.
  • WiFi security fix
    HTC has developed a fix for a WiFi issue affecting some HTC phones. Most phones have received this fix already through regular updates and upgrades. However, some phones will need to have the fix manually loaded. Click the link for more information about this fix and if you need to update your phone.
  • HTC Sync
    Dễ dàng đồng bộ danh bạ, lịch làm việc và web bookmark của bạn trên Outlook hoặc Outlook Express giữa máy tính và điện thoại. HTC Sync cũng cho phép bạn cài đặt các ứng dụng Android khác lên điện thoại, và chuyển hình ảnh, phim và danh sách nhạc từ máy tính sang điện thoại của bạn.