Tin mới & Download
Lượt tải về
  • WiFi security fix
    HTC has developed a fix for a WiFi issue affecting some HTC phones. Most phones have received this fix already through regular updates and upgrades. However, some phones will need to have the fix manually loaded. Click the link for more information about this fix and if you need to update your phone.
  • HTC Sync
    Dễ dàng đồng bộ danh bạ, lịch làm việc và web bookmark của bạn trên Outlook hoặc Outlook Express giữa máy tính và điện thoại. HTC Sync cũng cho phép bạn cài đặt các ứng dụng Android khác lên điện thoại, và chuyển hình ảnh, phim và danh sách nhạc từ máy tính sang điện thoại của bạn.