CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Resetting HTC Wildfire S
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

El lehet távolítani vagy rejteni a lezárási képernyőt?

Igen. Ha nem kíván lezárási képernyőt használni, a Beállítások menüpontban kikapcsolhatja.
  1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a Biztonság > Képernyőzár elemet.
  2. Érintse meg a Nincs lezárási képernyő elemet. Ezzel a biztonsági és a lezárási képernyőt is letiltja.
Megjegyzés: Egyes Exchange biztonsági házirendek megkövetelhetik a lezárási képernyő bekapcsolását és PIN-kóddal vagy jelszóval való védelmét.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
392
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-wildfire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN