CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Using HTC Wildfire S as a modem (USB tethering)
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Using HTC Wildfire S as a modem (USB tethering)

No Internet connection available for your computer? No problem. Use the data connection on HTC Wildfire S to connect to the Internet.
Important:
  • You need your SIM card inserted on HTC Wildfire S to use the data connection.
  • To use HTC Wildfire S as a modem, you need to install HTC Sync on your computer first.
  1. Make sure the data connection on HTC Wildfire S is turned on.
  2. Connect HTC Wildfire S to the computer using the provided USB cable.
  3. On the Connect to PC screen, select USB tethering, and then tap Done.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
392
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-wildfire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-connections_internet-tethering