ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
About the Calendar widget
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Est-ce qu'il est nécessaire d'insérer une carte SIM pour utiliser HTC Transfer ?

Non HTC Transfer utilise Wi‍-Fi pour transférer vos données de votre ancien téléphone sur votre nouveau téléphone. Sur votre ancien téléphone, vous pouvez utiliser une connexion Wi‍-Fi ou de données pour télécharger l'Outil de transfert HTC.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
392
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-wildfire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN