GIAO TIẾP
Working with Exchange ActiveSync email
GIAO TIẾP

Pourquoi l'application TV n'est-elle pas préinstallée sur mon téléphone HTC ?

Les modèles de téléphone sans le capteur infrarouge n'ont pas l'application TV préinstallée.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
392
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-wildfire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN