GIAO TIẾP
Reading and replying to an email message
GIAO TIẾP

Lors de la création de mon filtre d'objectif personnalisé, l'ordre des filtres est-il important ?

Oui. L'ordre des filtres peut changer le résultat global de l'image.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
392
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-wildfire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN