Kuinka vaihdan HTC BlinkFeed-sovelluksen ja lataamani alkunäyttösovelluksen välillä?

  1. Siirry Asetuksiin ja napauta Mukauta.
  2. Napauta Alkunäyttö.
  3. Valitse, mitä alkunäyttötilaa haluat käyttää - lataamaasi alkunäyttösovellusta vai HTC BlinkFeed-sovellusta.
Huomautus: Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin puhelimissa.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
392
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-wildfire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN