CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Checking information about HTC Sensation
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Checking information about HTC Sensation

  1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
  2. Tap About phone to enable error reporting, view network and hardware information, and more.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN