CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Accessibility settings
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Accessibility settings

Use these settings when you’ve downloaded and installed an accessibility tool, such as a screen reader that provides voice feedback. You can turn accessibility functions or services on or off.
  1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
  2. Tap Accessibility and choose the settings you want.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN