CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
More ways to extend battery life
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

More ways to extend battery life

Switching to GSM network mode

Switch to using GSM network if you’re not using a data connection to connect to the Internet. Connecting to GSM network mode consumes less battery power.
  1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
  2. Tap Mobile network > Network Mode.
  3. Tap GSM only.

Checking battery usage

  1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
  2. Tap Power > Battery use.
  3. To see more details, tap the graph or the features that are using the battery power.
Tip: If you see buttons while viewing the usage details screen, you can tap them to adjust the settings that affect battery usage or to turn off the feature that's consuming battery.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN