CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Changing the display language
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Changing the display language

Changing the language adjusts the keyboard layout, date and time formatting, and more.
Note: The languages available to choose from may depend on the version of HTC Sensation you have.
  1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
  2. Tap Language & keyboard > Language.
  3. Tap the language you want to use.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN