CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Setting up HTC Sync to recognize HTC Sensation
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Setting up HTC Sync to recognize HTC Sensation

  1. Connect HTC Sensation to your computer using the USB cable that came in the box.
  2. When HTC Sensation prompts you to choose a type of USB connection, tap HTC Sync, and then tap Done. Wait for HTC Sync to recognize HTC Sensation.
  3. On the Device setup screen, enter a name for HTC Sensation.
  4. Click Save.
Tip: To change the name of HTC Sensation later, click Overview > Device setup.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN