ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Choosing the map to search from
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Choosing the map to search from

By default, Locations will search on the preloaded or downloaded country maps. You can set the app to search on a different country map.
  1. In Locations, press the button.
  2. Before performing your search, tap the Current search region box and then choose the country that you want.

    If you don't have a downloaded map of that country, Locations will search its online maps.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN