ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Searching for an address
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Searching for an address

  1. In Locations, press the button.
  2. Tap Address.
  3. Enter as much of the address as you know. Matching information is displayed.
  4. Tap the address that you're looking for.
From the available options, choose to show on map, get directions, and more.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN