ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Searching for a place of interest
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Searching for a place of interest

You can search for a name of an establishment, street, or city. Suggested matches will be shown while you type.
  1. In Locations, press the button.
  2. Tap Locations.
  3. Enter the place you want to search for.
  4. If you don't see what you're looking for, tap to expand the search.
  5. Tap an establishment to get directions, show on map, and more.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN