ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Dismissing or snoozing event reminders
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Dismissing or snoozing event reminders

If you have set at least one reminder for an event, the upcoming event icon will appear in the notifications area of the status bar to remind you.
  1. Open the Notifications panel.
  2. Tap the event reminder notification.
  3. Do one of the following:
    • Choose to snooze or dismiss all event reminders.
    • Press to keep the reminders pending in the notifications area of the status bar.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN