ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
About Calendar
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

About Calendar

Never miss an important date again. Use the Calendar app to schedule your events, meetings, and appointments.

You can set up HTC Sensation to stay in sync with calendars such as Google Calendar, Outlook® Calendar, and Microsoft Exchange ActiveSync Calendar.

If you've signed into your social network accounts, related calendar events will appear in Calendar.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN