ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Chatting in Google Talk
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Chatting in Google Talk

Google Talk is Google’s instant messaging program. It lets you communicate with other people that also use Google Talk.
To open Google Talk, on the Home screen tap > Talk.
Tip: To learn what you can do and get help in Google Talk, press , and then tap Help.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN