ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Facebook for HTC Sense
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Facebook for HTC Sense

Signing in to your Facebook account from the Accounts & sync settings or the Facebook app (preinstalled or downloaded from Android Market™) automatically signs you in to Facebook for HTC Sense. Also, you may need to authorize Facebook for HTC Sense to connect to your Facebook account.

With Facebook for HTC Sense, you can:

  • See your Facebook contacts and their status updates in People.
  • See Facebook photos in Gallery.
  • Check your friends’ Facebook status updates in Friend Stream™.
  • View Facebook events and friends’ birthdays in Calendar.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN